Welkom bij De Kieviet Logopedie in Deventer

Logopediepraktijk DeventerOpeningstijden

Maandag 8.30-18.00 uur (Karin)

Woensdag 8.30-18.00 uur(Iris)

Donderdag 13.00-18.00 uur. Optioneel; 18.00-21.00 (Karin)

Zaterdag 9.00-14.00 uur (Karin)Nieuwtjes

maud logopedie deventer

Maud is de trotse winnaar van onze jubileumactie! Dit jaar bestaat de praktijk 5 jaar. Alle clienten konden deelnemen aan de actie en Maud heeft deze gewonnen! Veel speelplezier gewenst!
In het kader van de dag van de Logopedie op 6 maart hebben de logopedisten van LOGIS leuke voorleesboeken aan bibliotheken in de regio geschonken, waaronder de praatboeken van Bas. 10 maart heeft Karin hieruit voorgelezen in de bibliotheek locatie Keizerslanden tijdens de boekenstart ochtend (elke vrijdagochtend tussen 10.00 en 11.00 uur).
Even voorstellen

logopedist deventer
De Kieviet (ook wel gespeld als Kievit) is een kwetterend vogeltje dat elke lente weer het nieuws haalt door de zoektocht naar het eerste kievietsei. Met zijn grappige kuifje staat hij symbool voor de lente. Dit lentegevoel dragen we graag uit tijdens onze begeleiding. Een frisse start maken en tot bloei komen!

Karin Tijs-Hulleman

In 2005 ben ik afgestudeerd aan Hogeschool Windesheim te Zwolle. Ik heb in het verleden in andere logopediepraktijken gewerkt, op de PABO, op een school voor kinderen met ernstige spraak-taalmoeilijkheden (Kentalis) als preventief werkend logopedist bij een samenwerkingsverband voor onderwijs (screenen van kinderen en begeleiden van leerkrachten en IB'ers in het verbeteren van de spraaktaalontwikkeling van hun leerlingen) en een school voor Praktijkonderwijs. In 2011 heb ik De Kieviet Logopedie opgericht.

iris best deventer

Iris Best

De opleiding tot Logopedist heb ik afgerond aan Hogeschool Windesheim in Zwolle. Na mijn afstuderen ben gaan werken in de vrije vestiging (logopediepraktijk). Hier heb ik ervaring opgedaan in het behandelen van kinderen met diverse problematiek in het regulier en speciaal (basis) onderwijs. Ik heb onder andere gewerkt met kinderen met spraak-, taal-, stem- en OMFT problemen.Daarnaast heb ik ervaring in het behandelen van volwassenen met neurologische aandoeningen zoals dysartrie, afasie en slikproblemen. Ik heb in de eerste lijn gewerkt, waarbij de behandeling veelal in de thuissituatie thuisvond. Ook ben ik werkzaam geweest op de CVA revalidatieafdeling, psychogeriatrische- en somatische afdeling van een verpleeghuis. Naast de individuele behandeling heb ik hier ook behandeld in groepsverband. Sinds juli 2016 werk ik met erg veel plezier bij De Kieviet Logopedie. Mijn werkdag hier is woensdag. De andere dagen werk ik bij andere vrije vestigingen.Specialisaties van de praktijk

>Spraak- en taalmoeilijkheden bij kinderen in de basisschoolleeftijd

>Meertaligheid

>Fonologische spraakmoeilijkheden (onderzoek en behandeling volgens FAN, Hodson en Paden en Metaphon)

>Neurolinguistisch Programmeren (NLP)

>Verbale Spraakdyspraxie (een spraakstoornis)

>(lichte) Lees- en spellingsmoeilijkheden (mn. in groep 3 en voorbereidend in groep 2)

>Behandeling van kinderen die niet of nauwelijks spreken

>Woordvinding/ woordenschatmoeilijkheden

>Jonge stotterende kinderen

>Afwijkende mondgewoonten/ OMFT

>Auditief geheugen/ auditieve verwerkingsproblemen

>Denkstimulerende Gespreksmethodieken (DGM: het leren verwoorden van gedachten).Samenwerking

Er vindt geregeld overleg plaats met leerkrachten, RT'ers en IB'ers van de verschillende basisscholen, leidsters van de peuterspeelzalen en kinderdagverblijven, instanties (Consultatiebureau, Integrale Vroeghulp, Kentalis, Audiologische Centra, Spraaktaalpoli, etc.) en andere therapeuten/ artsen (KNO-artsen, fysiotherapeut, kindercoaches etc.) over specifieke aandachtspunten bij de cliënten. Dit, om goede en effectieve behandelingen te kunnen geven.


logis logopedie deventer Ook zitten wij in kwaliteitskringen voor logopedie, waarbij casussen besproken worden, nieuwste ontwikkelingen in de logopedie en kennis worden overgedragen. Per januari 2015 is ook het samenwerkingsverband 'LOGIS Midden IJssel' opgericht, tussen vrijgevestigde logopedisten in de regio Midden IJssel. Zie www.logismiddenijssel.nl. Wij staan voor kleine, betrokken praktijken met ervaren logopedisten midden in de wijk met elk ons eigen persoonlijke karakter en specialisaties. Wij werken samen aan kwaliteitsverbetering en om de logopedie in Deventer en omgeving een gezicht te geven, maar willen geen grote logge organisatie worden. Wij stellen een betrokken en persoonlijke aanpak voor de cliënt voorop.


Samenwerking in het pand

kinderergotherapie deventerNaast de Kieviet Logopedie huurt Kinderergotherapie Deventer een ruimte in het pand aan de Ossenweerdstraat. Zie http://www.kinderergodeventer.nl/


Op de dinsdagavond verzorgt Elena Pueyo Castellà Spaanse lessen in ons pand. Zie http://spaansdeventer.nl/


Op vrijdag is Merle ten Brummelhuis aanwezig voor kinderoefentherapie Cesar. Zie http://oefentherapiemerle.nl/