Welkom bij De Kieviet Logopedie in Deventer

Logopediepraktijk DeventerOpeningstijden

Maandag 8.30-18.00 uur (Karin)

Woensdag 8.30-18.00 uur(Iris)

Donderdag 13.00-18.00 uur. Optioneel; 18.00-21.00 (Karin)

Zaterdag 9.00-14.00 uur (Karin)
Even voorstellen

logopedist deventer
De Kieviet (ook wel gespeld als Kievit) is een kwetterend vogeltje dat elke lente weer het nieuws haalt door de zoektocht naar het eerste kievietsei. Met zijn grappige kuifje staat hij symbool voor de lente. Dit lentegevoel dragen we graag uit tijdens onze begeleiding. Een frisse start maken en tot bloei komen!

Karin Tijs-Hulleman

In 2005 ben ik afgestudeerd aan Hogeschool Windesheim te Zwolle. Ik heb in het verleden in andere logopediepraktijken gewerkt, op de PABO, op een school voor kinderen met ernstige spraak-taalmoeilijkheden (Kentalis) als preventief werkend logopedist bij een samenwerkingsverband voor onderwijs (screenen van kinderen en begeleiden van leerkrachten en IB'ers in het verbeteren van de spraaktaalontwikkeling van hun leerlingen) en een school voor Praktijkonderwijs. In 2011 heb ik De Kieviet Logopedie opgericht. Ik ben o.a. gespecialiseerd in jonge, nauwelijks sprekende kinderen, stotteren, spraakproblemen, taalmoeilijkheden, meertaligheid en afwijkend mondgedrag.

iris best deventer

Iris Best

De opleiding tot Logopedist heb ik afgerond aan Hogeschool Windesheim in Zwolle. Na mijn afstuderen ben ik gaan werken in de vrije vestiging (logopediepraktijk). Hier heb ik ervaring opgedaan in het behandelen van kinderen met diverse problematiek in het regulier en speciaal (basis) onderwijs. Ik heb onder andere gewerkt met kinderen met spraak-, taal-, stem- en OMFT problemen. Daarnaast heb ik ervaring in het behandelen van volwassenen met neurologische aandoeningen zoals dysartrie, afasie en slikproblemen. Sinds juli 2016 werk ik met erg veel plezier bij De Kieviet Logopedie. Mijn werkdag hier is woensdag. De andere dagen werk ik bij een andere vrije vestiging, op de Taaltrein (van Kentalis, speciale peutergroep voor kinderen met ernstige spraaktaalmoeilijkheden) te Deventer en in Enschede op het Spraaktaalambulatorium van Kentalis (een kenniscentrum voor patiëntjes van collega's die vastlopen in de behandeling. De patiëntjes worden kortdurend, intensief en multidisciplinair begeleid om een nieuwe invalshoek te vinden voor therapie).Specialisaties van de praktijk

>Spraak- en taalmoeilijkheden bij kinderen in de basisschoolleeftijd

>Meertaligheid

>Fonologische spraakmoeilijkheden (onderzoek en behandeling volgens FAN, Hodson en Paden en Metaphon)

>Neurolinguistisch Programmeren (NLP)

>Verbale Spraakdyspraxie (een spraakstoornis)

>(lichte) Lees- en spellingsmoeilijkheden (mn. in groep 3 en voorbereidend in groep 2)

>Behandeling van kinderen die niet of nauwelijks spreken

>Woordvinding/ woordenschatmoeilijkheden

>Jonge stotterende kinderen

>Afwijkende mondgewoonten/ OMFT

>Auditief geheugen/ auditieve verwerkingsproblemen

>Denkstimulerende Gespreksmethodieken (DGM: het leren verwoorden van gedachten).

>Sensorische Informatieverwerking (Karin is hiervoor in opleiding)Samenwerking

Er vindt geregeld overleg plaats met leerkrachten, RT'ers, AB'ers en IB'ers van de verschillende basisscholen, leidsters van de peuterspeelzalen en kinderdagverblijven, instanties (Consultatiebureau, Integrale Vroeghulp, Kentalis, Sine Limite, Audiologische Centra, Spraaktaalpoli, etc.) en andere therapeuten/ artsen (KNO-artsen, fysiotherapeut, kindercoaches etc.) over specifieke aandachtspunten bij de cliënten. Dit, om goede en effectieve behandelingen te kunnen geven.


logis logopedie deventer Ook zitten wij in kwaliteitskringen voor logopedie, waarbij casussen besproken worden, nieuwste ontwikkelingen in de logopedie en kennis worden overgedragen. Per januari 2015 is ook het samenwerkingsverband 'LOGIS Midden IJssel' opgericht, tussen vrijgevestigde logopedisten in de regio Midden IJssel. Zie www.logismiddenijssel.nl. Wij staan voor kleine, betrokken praktijken met ervaren logopedisten midden in de wijk met elk ons eigen persoonlijke karakter en onze eigen specialisaties. Wij werken samen aan kwaliteitsverbetering en om de logopedie in Deventer en omgeving een gezicht te geven, maar willen geen grote logge organisatie worden. Wij stellen een betrokken en persoonlijke aanpak voor de cliënt voorop.


Samenwerking in het pand

kinderergotherapie deventerNaast de Kieviet Logopedie huurt Kinderergotherapie Deventer een ruimte in het pand aan de Ossenweerdstraat. Zie http://www.kinderergodeventer.nl/


Op de dinsdag- en woensdagavond verzorgt Elena Pueyo Castellà Spaanse lessen in ons pand. Zie http://spaansdeventer.nl/


Op vrijdag is Merle ten Brummelhuis aanwezig voor kinderoefentherapie Cesar. Zie http://oefentherapiemerle.nl/


In de ruimte van Kinderergotherapie Deventer zijn op maandagochtend en vrijdagochtend Ellen Bouwmeester en Jacqueline Derksen aanwezig voor oefentherapie Mensendieck. Zie www.mensendieck-deventer.nl en www.aot-deventer.nl.Recenties

"Op advies van vrienden in 2015 bij logopedie de kieviet gekomen. Onze zoon is breed onderzocht en heeft 2jaar logopedie gehad, nu even gestaakt. Maar kan deze logopediste aan iedereen aanbevelen!!! Ze is iemand met veel geduld en veel inzicht."

"Het was voor ons een eerste ervaring met een logopediste. Op aanbeveling heb ik mij gemeld bij de Kieviet. Mijn dochter had een spraakstoornis en het programmeren van klanken ging niet zo goed (ze kon daardoor de klanken niet goed uitspreken en ze had een taalachterstand). Binnen twee maanden kon ze de woorden al goed uitspreken en begon ze met grote stappen vooruit te gaan. Ik ben zeer tevreden met de vooruitgang. En ik kan de Kieviet ook met een gerust hart aanbevelen aan andere mensen."

"Op advies kwamen we bij Kieviet Logopedie uit voor ons zoontje. Er heeft een zeer grondige screening plaats gevonden, waardoor de problematiek heel helder gesteld werd. Vervolgens een periode heel gericht geoefend, waarbij we als ouders (en school) ook duidelijke handvatten kregen om onderlinge spraak en communicatie bewuster in te zetten. Karin was en is professioneel, praktisch en empatisch in haar aanpak. Ondanks dat de problematiek vd spraak erg hardnekkig is, kan ik alleen maar zeer tevreden zijn over alle hulp en ondersteuning die we hebben mogen ontvangen (en dat in slechts een half uurtje per keer)."