skip to Main Content

Logopedie valt onder het basispakket van alle zorgverzekeraars. Logopedie wordt voor 100% vergoeding als de praktijk een contract heeft met uw zorgverzekeraar. Er worden geen eisen gesteld aan het maximaal aantal behandelingen. Er moet dan wel een logopedische diagnose zijn.

De Kieviet Logopedie heeft in 2022 met alle zorgverzekeraars een contract.

De kosten van de logopedie verschillen per zorgverzekeraar. Dit ligt tussen de 34 en 39 euro. De kosten voor een eerste afspraak zijn hoger, omdat we dan veel administratie hebben.

Eigen risico

Logopedische zorgverlening valt onder het eigen risico. Dit geldt voor volwassenen vanaf 18 jaar. Het betekent dat volwassenen de behandelingen zelf betalen tot het eigen risico verbruikt is. In 2022  is het verplicht eigen risico €385,-. Tot dit bedrag moet u dus zelf kosten voor de zorg betalen, dit kan zijn voor uw medicijnen, de fysiotherapie of logopedie. Wanneer €385,- door u betaald is, wordt de logopedie vergoed.

De kosten van de logopedie verschillen per zorgverzekeraar. Dit ligt tussen de 34 en 39 euro. De kosten voor een eerste afspraak zijn hoger, omdat we dan veel administratie hebben.

Kosten per zorgverzekeraar

In 2021 hebben we niet alle contracten getekend. We hebben geen contract met VGZ (VGZ voor de zorg,  IZA, Zorgverzekeraar UMC, Univé zorg). U krijgt een groot deel vergoed, maar u betaalt helaas ook een deel zelf. Hoeveel u zelf moet betalen is afhankelijk van uw verzekeraar. U kunt contact opnemen met de praktijk voor meer informatie.

In 2021 liggen de kosten voor een behandeling tussen de 33 en 38 euro. Voor een eerste afspraak is vaak een hoger tarief, omdat daar meer administratie bij hoort.

De Kieviet Logopedie heeft in 2022 met alle zorgverzekeraars een contract. De kosten wisselen per zorgverzekeraar; een normale behandeling ligt tussen de 33,- en 38,-. Voor een eerste afspraak is vaak een hoger tarief, omdat daar meer administratie bij hoort.

Vergeten

Een vergeten afspraak of te laat afgezegde afspraak moet u helaas zelf betalen. De zorgverzekeraar betaalt dit niet. De kosten hiervan zijn €30,-.

Als u een keer niet kunt, horen wij dat graag op tijd van u. Dit betekent op zijn laatst 24 uur van te voren. Dit moet u telefonisch doen. Inspreken op de voicemail valt daar ook onder. Afspraken voor maandag kunnen nog tot zaterdag 13.00 uur worden afgezegd.

Back To Top