skip to Main Content

De Kieviet Logopedie wil uw persoonsgegevens beschermen. In deze Privacyverklaring willen we informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij vinden uw privacy belangrijk en zorgen daarom goed voor de bescherming van uw persoonsgegevens. De Kieviet Logopedie houdt zich aan de verplichte wetten en regels, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit betekent dat:

 • Uw persoonsgegevens alleen worden gebruikt voor het doel waarvoor u de gegevens hebt
  gegeven. Deze doelen zijn:

  • Het aanmaken en bijhouden van een elektronische patiënten dossier;
  • Het inplannen van een afspraak;
  • Het bijhouden van uw voorkeuren;
  • Het verbeteren van onze service;
  • Het uitvoeren van overige, door u gevraagde, diensten.
 • Wij alleen die gegevens gebruiken, die wij nodig hebben voor ons doel
 • Er geen persoonsgegevens worden doorgegeven aan andere partijen, behalve als dit nodig is voor het uitvoeren van het doel. Denk hierbij aan overleg met de (huis)arts of leerkracht (zie ook het volgende punt).
 • De praktijk u een behandelovereenkomst (contract) geeft, waarin de behandelvoorwaarden worden genoemd en toestemming wordt gevraagd voor informatieuitwisseling van persoonsgegevens. Door middel van een handtekening geeft u wel of geen toestemming.
 • Er technische en organisatorische maatregelen zijn genomen, zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens verzekerd is. Denk hierbij aan: een NEN 7510 certificaat op ons elektronisch patiënten dossier, beveiligd digitaal versturen van verslagen en het bewaren van papieren dossier achter slot en grendel.
 • Als u een contact- of aanmeldformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons stuurt bewaard zolang dat nodig is voor het behandelen/ beantwoorden daarvan.
 • Wij voldoen aan de wettelijke bewaarperiode voor medische gegevens van 15 jaar. Voor kinderen geldt dat dit ingaat na hun 18de verjaardag, dus tot 33-jarige leeftijd.
 • Wij zijn op de hoogte van uw rechten over uw persoonsgegevens. Voor vragen over ons privacybeleid of vragen over het inkijken, aanpassen of verwijderen van uw persoonsgegevens kunt u contact met ons opnemen.

Aanpassen privacyverklaring

Wij kunnen deze privacyverklaring aanpassen als dat nodig is; veranderingen zullen wij op onze website zetten.

Karin Tijs-Hulleman, logopedist en eigenaar
De Kieviet Logopedie
Ossenweerdstraat 7
7412 BH Deventer
06-33807763
info@kievietlogopedie.nl
Geopend op maandag, woensdag, donderdag en zaterdag

Download de privacyverklaring (.pdf 421 KB)

Back To Top