skip to Main Content

Een logopedist weet veel over klanken. Dit is belangrijk bij het leren lezen en schrijven. Kinderen met (fonologische) articulatieproblemen hebben een hogere kans op lees- en schrijfmoeilijkheden. Het hakken en plakken (n-eu-s = neus), en het onderscheiden van klanken in woorden zijn belangrijke vaardigheden bij kinderen in groep 2.

De logopedist kan helpen bij de voorbereidende vaardigheden voor het lezen en schrijven in de kleuterklas. Maar ook in groep 3 en later bij het begrijpend lezen.

Karin heeft zich verder verdiept in lees- en schrijfmoeilijkheden. We kijken steeds wat het kind nodig heeft en verwijzen door naar een dyslexiespecialist als dat nodig is.

Dyslexie

Dyslexie komt bij ongeveer 4% van de bevolking voor. Bij 1-2% is er sprake van ernstige dyslexie. Behandeling bij ernstige dyslexie wordt vergoed door de zorgverzekeraar. Een logopedist die zich geschoold heeft tot dyslexiespecialist of dyslexiebehandelaar, kan een kind met ernstige dyslexie begeleiden. De Kieviet Logopedie heeft deze specialisatie niet. Collega’s die wel deze specialisatie hebben, zie www.logismiddenijssel.nl

Zie ook:
www.balansdigitaal.nl (voor ouders)
www.veiliglerenlezen.nl (informatie over wat uw kind leert in groep 3 en leuke spelletjes die hierbij aansluiten)
https://dyslexiecentraal.nl/

Back To Top