skip to Main Content

Sensorisch betekent ‘zintuigelijk’. Er zijn zintuigen die we allemaal kennen, zoals horen, zien, voelen, ruiken en proeven. Maar er zijn ook verborgen zintuigen, zoals het evenwichtsorgaan, informatie uit je spieren en gewrichten en informatie uit je organen in je lichaam. Al die zintuigen werken de hele dag samen om ervoor te zorgen dat we goed reageren op onze omgeving. Ze geven informatie over de wereld om ons heen. Ze laten ons weten dat we bij een groen stoplicht door moeten rijden en ze vertellen ons dat we bij een volle blaas naar de wc moeten. Ze bestaan afzonderlijk van elkaar, maar moeten samenwerken. Dit noemen we sensorische informatieverwerking, dus de samenwerking van alle zintuigen. De informatie die al die zintuigen naar de hersenen sturen zodat de hersenen dit kunnen verwerken. Je hersenen moeten er dan voor zorgen dat je lichaam met de juiste reactie of handeling reageert.

Problemen met de informatieverwerking

Als er problemen zijn met de informatieverwerking vanuit de zintuigen, kan het zijn dat er teveel informatie of juist te weinig informatie naar de hersenen gaat. En dan kan het lastig zijn om op te letten in de klas, als je teveel geluiden om je heen hoort (bijvoorbeeld als je alle geluiden van buiten of van de gang hoort). Of dat je vaak valt of jezelf stoot omdat je niet goed merkt dat je ergens tegenaan loopt.
Bij problemen met de informatiewerking kunnen problemen in de spraak, taal, eten en drinken of het luisteren opvallen. Als je bijvoorbeeld bepaalde klanken niet goed kunt uitspreken omdat je teveel of juist te weinig in je mond voelt. Of dat je niet goed kunt luisteren in de klas omdat je teveel om je heen hoort. Of dat je niet goed oplet in de klas als er uitleg wordt gegeven omdat je niet voldoende alert bent. Ook kunnen bepaalde smaken erg vervelend zijn of kun je je vaker verslikken.

Karin Tijs is binnen onze praktijk verder geschoold om ‘anders naar kinderen te kijken’ vanuit de sensoren.

Meer informatie? Zie www.nssi.nl

Back To Top