skip to Main Content

Bij logopedie denken mensen al snel aan het uitspreken van de /r/ of de /s/ (het zogenoemde ‘slissen’). Bij jonge kinderen zijn het vaak ook de klanken /f/, /g/, /k/ en /sch/ die moeilijkheden geven.

VVV regel

Voor kinderen is er een VVV regel. Dit betekent dat kinderen van vier jaar Voor Vreemden Verstaanbaar zijn. De /r/, /sch/ en /ng/ kunnen dan nog lastig zijn, maar een ander begrijpt wel wat het kind bedoelt en hoeft niet om herhaling te vragen. Rond het zesde jaar kent het kind (bijna) alle klanken.
Ouders begrijpen maar al te goed wat het kind bedoelt. Vaak hebben opa en oma, de leidsters op de peuterspeelzaal of vriendjes dan moeite met verstaan.
Als een kind niet goed te verstaan is, is het verstandig om contact op te nemen met de logopedist. Het liefst al voor het kind 4 jaar wordt. Hoe eerder we aan de uitspraak kunnen werken, hoe sneller er ook vooruitgang is.

Schisis

Voor kinderen met een schisis (lip-, kaak- en / of gehemeltespleet) is de spraakontwikkeling een belangrijk aandachtspunt. De vorm van de mond maakt de ontwikkeling van spraakklanken moeilijker. Soms is het gevoel anders in de mond. Hierdoor kan het kind de plaats van de klanken niet goed voelen.
Zie ook:
www.schisis.nl
http://schisiservaringen.nl/

Volwassenen

Ook bij volwassenen kan de uitspraak een beperking zijn. Zowel thuis als op het werk. Dit kan komen door binnensmonds spreken. Of een te hoog spreektempo of broddelachtig spreken. Ook kan een herseninfarct de aansturing van de spieren verslechteren (zogenoemde dysartrie). Ook daarvoor kunt u terecht bij een logopediste.

Back To Top