skip to Main Content

Een dag om eens stil te staan bij het feit dat vloeiend spreken niet voor iedereen vanzelfsprekend is. Sommige kinderen en volwassenen spreken korte of lange tijd onvloeiend. Zij blijven hangen op een k-k-klank, een woord-woorddeel of zelfs een hele zin!

Normale onvloeiendheden komen vaak voor in de ontwikkeling van het jonge kind. Dit kan komen doordat het kind op het gebied van taal een groeispurt heeft. Als de motoriek van de mond de taal nog niet kan bijbenen. Of het kind kan niet op tijd op het juiste woord komen. Karakter kan ook meespelen. Bijvoorbeeld: het jonge kind probeert op te boksen tegen oudere klasgenoten of een zus en broer. Spanning, verschillen tussen allerlei ontwikkelingsgebieden, veranderingen thuis of op school en je karakter kunnen het onvloeiend spreken beïnvloeden.  Spreekt het kind langere tijd met haperingen en komt er ook (ontwijk)gedrag bij dan spreken we van stotteren.

Twijfelt u over het onvloeiend spreken van uw kind? Vult u dan de SLS lijst in: https://www.stotteren.nl/ouders/screeningslijst-voor-stotteren-sls.html Deze kunt u in verschillende talen invullen. Vanuit de score wordt duidelijk of u nog even kunt afwachten of dat hulp zoeken verstandig is.

Karin en Laura hebben ervaring en scholing gehad op het gebied van stotterbehandeling (DCM model: balans zoeken tussen spreekeisen en spreekmogelijkheden) . We houden ons aan de richtlijn ‘Richtlijn stotteren bij kinderen, adolescenten en volwassenen’. In overleg kunnen we besluiten dat stottertherapie bij een stottertherapeut verstandig is. Deze therapeuten hebben na hun logopedie opleiding nog verder gestudeerd op stotteren.

Gelukkig is er veel ontwikkeling geweest in de therapie van stotteren. We weten inmiddels dat een trucje aanleren zoals anders leren ademen lang niet voor iedere persoon die stottert werkt. Neem gerust contact op voor advies of meer informatie!

Back To Top