skip to Main Content

De Kieviet (ook wel gespeld als Kievit) is een kwetterend vogeltje dat elke lente weer het nieuws haalt door de zoektocht naar het eerste kievietsei.
Met zijn grappige kuifje staat hij symbool voor de lente. Dit lentegevoel dragen we graag uit tijdens onze begeleiding. Een frisse start maken en tot bloei komen!

Specialisaties

 • Spraakmoeilijkheden bij kinderen (spraakontwikkelingsdyspraxie, PROMPT en fonologische therapie)
 • Afasie
 • Slikproblemen
 • Meertaligheid
 • Taalmoeilijkheden (TOS)
 • Neurolinguistisch Programmeren (NLP)
 • (lichte) Lees- en spellingsmoeilijkheden (mn. in groep 3 en voorbereidend in groep 2)
 • Behandeling van kinderen die niet of nauwelijks spreken
 • Auditief geheugen/ auditieve verwerkingsproblemen
 • Schadelijk mondgedrag (OMFT)
 • Jonge stotterende kinderen
 • Woordvinding/ woordenschatmoeilijkheden
 • Denkstimulerende Gespreksmethodieken (DGM: het leren verwoorden van gedachten).
 • Sensorische Informatieverwerking
 • Nederlands met Gebaren (NmG: gebarenondersteuning van de taal)

Hoe wij werken

Hoe wij werken:

– Transparant: wij vinden het belangrijk dat u weet waarom wij bepaalde oefeningen doen. Ook vinden we het belangrijk dat de kinderen meedenken over het doel voor behandeling! We gebruiken hiervoor bijvoorbeeld de methode ‘Kids’ Skills’.
– Ervaringsgericht: oefeningen die motiveren en passen bij de dagelijkse bezigheden. Dit betekent bij kinderen vaak spelenderwijs met materialen die het kind zelf uitkiest. Het liefst met woorden en zinnen die passen bij de belevingswereld: de uitspraak van de naam van het broertje, woorden bij het thema van de klas, vraagzinnen oefenen om contact te maken met vriendjes bij de voetbalclub. Bij volwassen cliënten betekent dit oefenen die aansluiten op de werkzaamheden of in het gezin.
– Professioneel werken: doen waar we goed in zijn en doorverwijzen als dat nodig is. Daarnaast zijn we kritisch over wat we aan het doen zijn. We blijven op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen.
-Flexibel: de praktijk is niet voor niks geopend op zaterdag. Steeds vaker werken beide ouders meerdere dagen in de week. Daarnaast zijn kinderen in de kleuterleeftijd vaak vermoeid na schooltijd, waardoor het werken in de ochtend veel effectiever is. Dit kunnen we op zaterdag bieden maar ook voor de leerlingen van het Palet onder schooltijd. Wij werken waar nodig bij mensen aan huis, bijvoorbeeld wanneer de client niet in staat is om zelf naar de praktijk te komen. Denk aan een slikprobleem na een herseninfarct.

Overleg

We vinden goed overleg belangrijk voor een goede behandeling. Alleen als u daarvoor toestemming geeft. We vragen u daarom om deze toestemming aan het begin van de behandeling.

We hebben overleg met:
– Basisscholen; leerkrachten, remedial teachers, ambulant begeleiders en intern begeleiders,
– Peuterspeelzalen en kinderdagverblijven
– Consultatiebureau
– Organisaties (onder andere Integrale Vroeghulp, Kentalis, Sine Limite, Audiologische Centra, Spraaktaalpoli, GGD)
– Therapeuten (onder andere fysiotherapeut, kindercoach, kinderergotherapeut)
– Artsen (huisarts, KNO-arts, kinderarts). Dit, om goede en effectieve behandelingen te kunnen geven.

Privacyverklaring

Wij vinden het belangrijk uw privacy te beschermen. Zie hiervoor onze privacyverklaring  en onze AVG OK pagina

Klacht

Heeft u een klacht over een logopedist? Zie op www.klachtenloketparamedici.nl meer informatie over de Klachten- en geschillenregeling Paramedici volgens de wet WKKGZ.
Wij vinden het belangrijk om met u te bespreken als de begeleiding niet goed verloopt. Wij bespreken dit als dat nodig is. Wij hopen ook dat u zich vrij voelt om ons te vertellen dat het niet naar uw wens verloopt. We proberen altijd zo goed mogelijk bij u en/of uw kind aan te sluiten. Maar 25 minuten per behandeling is te kort om ons helemaal in uw situatie in te kunnen leven.

Als u aan kunt geven waar u ontevreden over bent, kunnen we samen zoeken naar oplossingen. Denk bijvoorbeeld aan een nieuw therapiedoel, een andere manier van behandelen of een andere benadering naar u of uw kind toe. Soms kan overstappen naar een andere therapeut een oplossing zijn: soms is er gewoon geen klik.

Kwaliteit

Professioneel werken betekent, dat wij zoveel mogelijk ‘evidence based’ werken: wij werken met die methode die gebaseerd is op de best beschikbare informatie over doelmatigheid en doeltreffendheid. Daarnaast zijn wij lid van onze beroepsvereniging (NVLF), een regionaal overleg met collega’s (Kwaliteitskring) en staan wij geregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici. Paramedici worden hiermee elke 5 jaar beoordeeld op o.a. hun bij- en nascholingen. Zie voor meer informatie: www.kwaliteitsregisterparamedici.nl

Resultaat van het cliëntervaringsonderzoek, uitgevoerd door Mediquest

Kwaliteitsregister Paramedici

Samenwerking

Logis

De Kieviet Logopedie is onderdeel van het ‘LOGIS Midden IJssel’. Dit is een samenwerking tussen logopediepraktijken in de regio Midden IJssel. Zie www.logismiddenijssel.nl: onze adressen, openingstijden en specialisaties. Wij staan voor kleine, betrokken praktijken met ervaren logopedisten. Midden in de wijk met elk onze eigen karakter en onze eigen specialisaties. Wij werken samen om de logopedie in Deventer en omgeving een gezicht te geven, maar willen geen grote organisatie worden. Wij vinden een betrokken en persoonlijke aanpak belangrijk.

Ossenweerdstraat

Naast onze praktijk is ook de praktijk van Kinderergotherapie Deventer in het pand gevestigd: http://kinderergodeventer.nl

Op de dinsdag- en woensdagavond verzorgt Elena Pueyo Castellà Spaanse lessen in ons pand. Zie http://spaansdeventer.nl/

Kinderteam Deventer

Vanuit LOGIS werken we samen in het Kinderteam Deventer. Zie www.kinderteamdeventer.nl Als ouder, arts, leerkracht of verzorger kunt u hier terecht met vragen over uw kind, patiënt, leerling of cliënt die net even wat meer nodig heeft.

Back To Top