skip to Main Content
Menu

De Kieviet (ook wel gespeld als Kievit) is een kwetterend vogeltje dat elke lente weer het nieuws haalt door de zoektocht naar het eerste kievietsei.
Met zijn grappige kuifje staat hij symbool voor de lente. Dit lentegevoel dragen we graag uit tijdens onze begeleiding. Een frisse start maken en tot bloei komen!

Hoe wij werken

– Transparant: wij vinden het belangrijk dat u weet waarom wij bepaalde oefeningen doen. Ook vinden we het belangrijk dat de kinderen meedenken over het doel voor behandeling! We gebruiken hiervoor bijvoorbeeld de methode ‘Kids’ Skills’.
– Ervaringsgericht: oefeningen die motiveren en passen bij de dagelijkse bezigheden. Dit betekent bij kinderen vaak spelenderwijs met materialen die het kind zelf uitkiest. Bij volwassen cliënten betekent dit oefenen op het werk of in het gezin.
– Professioneel werken: doen waar we goed in zijn en doorverwijzen als dat nodig is. Daarnaast zijn we kritisch over wat we aan het doen zijn. We blijven op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen.

Overleg

We vinden goed overleg belangrijk voor een goede behandeling. Alleen als u daarvoor toestemming geeft. We vragen u daarom om deze toestemming aan het begin van de behandeling.

We hebben overleg met:
– Basisscholen; leerkrachten, remedial teachers, ambulant begeleiders en intern begeleiders,
– Peuterspeelzalen en kinderdagverblijven
– Consultatiebureau
– Organisaties (onder andere Integrale Vroeghulp, Kentalis, Sine Limite, Audiologische Centra, Spraaktaalpoli, GGD)
– Therapeuten (onder andere fysiotherapeut, kindercoach, kinderergotherapeut)
– Artsen (huisarts, KNO-arts, kinderarts). Dit, om goede en effectieve behandelingen te kunnen geven.

Privacyverklaring

Wij vinden het belangrijk uw privacy te beschermen. Zie hiervoor onze privacyverklaring

Klacht

Heeft u een klacht over een logopedist? Zie hier meer informatie over de Klachten- en geschillenregeling Paramedici volgens de wet WKKGZ.
Wij vinden het belangrijk om met u te bespreken als de begeleiding niet goed verloopt. Wij bespreken dit als dat nodig is. Wij hopen ook dat u zich vrij voelt om ons te vertellen dat het niet naar uw wens verloopt. We proberen altijd zo goed mogelijk bij u en/of uw kind aan te sluiten. Maar 25 minuten per behandeling is te kort om ons helemaal in uw situatie in te kunnen leven.

Als u aan kunt geven waar u ontevreden over bent, kunnen we samen zoeken naar oplossingen. Denk bijvoorbeeld aan een nieuw therapiedoel, een andere manier van behandelen of een andere benadering naar u of uw kind toe. Soms kan overstappen naar een andere therapeut een oplossing zijn: soms is er gewoon geen klik.

Kwaliteit

Professioneel werken betekent, dat wij zoveel mogelijk ‘evidence based’ werken: wij werken met die methode die gebaseerd is op de best beschikbare informatie over doelmatigheid en doeltreffendheid. Daarnaast zijn wij lid van onze beroepsvereniging (NVLF), een regionaal overleg met collega’s (Kwaliteitskring) en staan wij geregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici. Paramedici worden hiermee elke 5 jaar beoordeeld op o.a. hun bij- en nascholingen. Zie voor meer informatie: www.kwaliteitsregisterparamedici.nl

Samenwerking

Logis

De Kieviet Logopedie is onderdeel van het ‘LOGIS Midden IJssel’. Dit is een samenwerking tussen logopediepraktijken in de regio Midden IJssel. Zie www.logismiddenijssel.nl: onze adressen, openingstijden en specialisaties. Wij staan voor kleine, betrokken praktijken met ervaren logopedisten. Midden in de wijk met elk onze eigen karakter en onze eigen specialisaties. Wij werken samen om de logopedie in Deventer en omgeving een gezicht te geven, maar willen geen grote organisatie worden. Wij vinden een betrokken en persoonlijke aanpak belangrijk.

Ossenweerdstraat

Naast de Kieviet Logopedie huurt Kinderergotherapie Deventer een ruimte in het pand aan de Ossenweerdstraat. Zie http://www.kinderergodeventer.nl/
Op de dinsdag- en woensdagavond verzorgt Elena Pueyo Castellà Spaanse lessen in ons pand. Zie http://spaansdeventer.nl/

Op dinsdag en vrijdag is Merle ten Brummelhuis aanwezig voor kinderoefentherapie Cesar. Zie http://oefentherapiemerle.nl/

In de ruimte van Kinderergotherapie Deventer zijn op maandagochtend en vrijdagochtend Ellen Bouwmeester en Jacqueline Derksen aanwezig voor oefentherapie Mensendieck. Zie www.mensendieck-deventer.nl en www.aot-deventer.nl.

Kinderteam Deventer

Vanuit LOGIS werken we samen in het Kinderteam Deventer. Zie www.kinderteamdeventer.nl Als ouder, arts, leerkracht of verzorger kunt u hier terecht met vragen over uw kind, patiënt, leerling of cliënt die net even wat meer nodig heeft.

Back To Top