skip to Main Content

Welkom bij
De Kieviet Logopedie

in Deventer

Openingstijden

Hoofdlocatie (Ossenweerdstraat)
Maandag 9.00-18.00 uur (Karin)
Woensdag 8.30-18.00 uur (Esther)
Donderdag 9.00-18.00 uur (Karin)
Vrijdag 8.30-18.00 uur (Esther)
Zaterdag 8.00-14.00 uur (Karin)
Bel naar: 06-33807763

Locatie Kindcentrum Het Palet (Spijkerpad)
Maandag 8.30-17.00 uur (Esther)
Dinsdag 8.30-14.00 uur (Esther)
Donderdag 8.30-17.00 uur (Esther)
Bel naar: 06-10142023

We hebben op de tijden na schooltijd
een wachtlijst van 3-4 maanden.

Corona maatregelen: vanaf 16 december 2020
proberen we zoveel mogelijk op afstand te werken.
We maken uitzonderingen voor kwetsbare leerlingen.

Karin Tijs-Hulleman

Sinds 2005 heb ik mijn logopediediploma. Ik heb eerder in andere logopediepraktijken gewerkt. Maar ook op de PABO en een school voor Praktijkonderwijs. In het basisonderwijs werkte ik op een school voor kinderen met ernstige spraak-taalmoeilijkheden. En bij een samenwerkingsverband voor onderwijs screende ik kinderen en coachte ik leerkrachten en intern begeleiders. In 2011 ben ik De Kieviet Logopedie gestart. Ook ben ik moeder van 3 jonge kinderen.

Ik ben specialist in:

– jonge en nauwelijks sprekende kinderen
– (lichte) lees- en spellingsmoeilijkheden
– stotteren bij kinderen

– spraakmoeilijkheden (o.a. PROMPT)
– taalmoeilijkheden
– meertaligheid
– schadelijk mondgedrag (OMFT)
– sensorische informatieverwerking

Esther Olthof

Sinds 2018 heb ik mijn logopediediploma. Sinds oktober 2018 werk ik bij De Kieviet Logopedie. Ik heb ervaring met taal-, spraak- en leesmoeilijkheden en afwijkend mondgedrag. Ik heb ook gewerkt bij Carinova met oudere cliënten met een afasie, dysarthrie en eet- en drinkmoeilijkheden.  Daarnaast heb ik in een andere logopediepraktijk gewerkt.  Ik heb ook de opleiding tot onderwijsassistent afgerond. Ik ben 3 dagen per week aanwezig op Kindcentrum Het Palet en werk daarnaast 2 dagen op de hoofdlocatie.

Karin Tijs-Hulleman

Sinds 2005 heb ik mijn logopediediploma. Ik heb eerder in andere logopediepraktijken gewerkt. Maar ook op de PABO en een school voor Praktijkonderwijs. In het basisonderwijs werkte ik op een school voor kinderen met ernstige spraak-taalmoeilijkheden. En bij een samenwerkingsverband voor onderwijs screende ik kinderen en coachte ik leerkrachten en intern begeleiders. In 2011 ben ik De Kieviet Logopedie gestart. Ook ben ik moeder van 3 jonge kinderen.

Ik ben specialist in:

– jonge en nauwelijks sprekende kinderen
– (lichte) lees- en spellingsmoeilijkheden
– stotteren bij kinderen
– spraakmoeilijkheden (o.a. PROMPT)
– taalmoeilijkheden
– meertaligheid
– schadelijk mondgedrag (OMFT)
– sensorische informatieverwerking

Esther Olthof

Sinds 2018 heb ik mijn logopediediploma. Sinds oktober 2018 werk ik bij De Kieviet Logopedie. Ik heb ervaring met taal-, spraak- en leesmoeilijkheden en afwijkend mondgedrag. Ik heb ook gewerkt bij Carinova met oudere cliënten met een afasie, dysarthrie en eet- en drinkmoeilijkheden.  Daarnaast heb ik in een andere logopediepraktijk gewerkt.  Ik heb ook de opleiding tot onderwijsassistent afgerond. Ik ben 3 dagen per week aanwezig op Kindcentrum Het Palet en werk daarnaast 2 dagen op de hoofdlocatie.

Ik ben specialist in:

-schadelijke mondgedrag (OMFT)
-taalmoeilijkheden
-spraakmoeilijkheden (o.a. Hodson en Paden)

Materiaal

Duur therapiemateriaal is niet nodig
Lees meer

Meertaligheid

Taalmoeilijkheden Ouders vragen mij wel eens of ik veel meertalige…

Lees meer

Stotteren

Deze week was 'stotteren' het onderwerp bij Het Klokhuis. Zie:…

Lees meer

Specialisaties

Spraak- en taalmoeilijkheden bij kinderen
Meertaligheid
Fonologische spraakmoeilijkheden (onderzoek en behandeling volgens FAN, Hodson en Paden en Metaphon)
Neurolinguistisch Programmeren (NLP)
Verbale Spraakdyspraxie (een spraakstoornis)
(lichte) Lees- en spellingsmoeilijkheden (mn. in groep 3 en voorbereidend in groep 2)
Behandeling van kinderen die niet of nauwelijks spreken
Auditief geheugen/ auditieve verwerkingsproblemen
Schadelijk mondgedrag (OMFT)
Jonge stotterende kinderen
Woordvinding/ woordenschatmoeilijkheden
Denkstimulerende Gespreksmethodieken (DGM: het leren verwoorden van gedachten).
PROMPT (een techniek om de spraak te verbeteren)
Sensorische Informatieverwerking

Recensies

Op advies kwamen we bij Kieviet Logopedie uit voor ons zoontje. Er heeft een zeer grondige screening plaats gevonden, waardoor de problematiek heel helder gesteld werd. Vervolgens een periode heel gericht geoefend, waarbij we als ouders (en school) ook duidelijke handvatten kregen om onderlinge spraak en communicatie bewuster in te zetten. Karin was en is professioneel, praktisch en empatisch in haar aanpak. Ondanks dat de problematiek vd spraak erg hardnekkig is, kan ik alleen maar zeer tevreden zijn over alle hulp en ondersteuning die we hebben mogen ontvangen (en dat in slechts een half uurtje per keer).

Laura

Het was voor ons een eerste ervaring met een logopediste. Op aanbeveling heb ik mij gemeld bij de Kieviet. Mijn dochter had een spraakstoornis en het programmeren van klanken ging niet zo goed (ze kon daardoor de klanken niet goed uitspreken en ze had een taalachterstand). Binnen twee maanden kon ze de woorden al goed uitspreken en begon ze met grote stappen vooruit te gaan. Ik ben zeer tevreden met de vooruitgang. En ik kan de Kieviet ook met een gerust hart aanbevelen aan andere mensen.

Tessa

Op advies van vrienden in 2015 bij logopedie de kieviet gekomen. Onze zoon is breed onderzocht en heeft 2jaar logopedie gehad, nu even gestaakt. Maar kan deze logopediste aan iedereen aanbevelen!!! Ze is iemand met veel geduld en veel inzicht.

Tom

Meer weten of een afspraak maken?

Back To Top